Wij respecteren de privacy van de personen waar we contact mee hebben. Dat geldt voor klanten, medewerkers, zakelijke relaties, websitebezoekers of anderen. Wij behandelen persoonlijke informatie vertrouwelijk en we leven de privacy wet- en regelgeving (AVG) na. Onderstaand informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Deze website is eigendom van Voerwaarts BV. Onze contactgegevens zijn Voerwaarts BV, Kapelweg 9, 7065AN Sinderen.
Tel. 0315 - 230083, e-mail: info@voerwaarts.nl

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, bedrijfsregistratienummer, kvk-nummer, UBN-nummer, e-mail- of een IP-adres. Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met ons belt. Ook als u één van de websites of webshops van ons bezoekt of als u uw gegevens daar of bij onze winkel of kantoor achterlaat, verstrek u persoonsgegevens aan ons. Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een (potentiële) klant – of zakelijke relatie met ons.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, de levering van producten en diensten en in het bijzonder voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

1. Voerwaarts BV verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van afspraken en het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en andere betrokkenen. Voor het uitvoeren van een bestelling en het verlenen van service leggen wij bijvoorbeeld de naam, de adresgegevens en het telefoonnummer vast van een klant of zijn vertegenwoordigers en passen wij deze gegevens bij wijziging aan. Voerwaarts BV kan uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over uw bestelling, factuur en/of de producten die besteld zijn. Voerwaarts BV baseert zich voor deze verwerking op de uitvoering van een overeenkomst respectievelijk op haar gerechtvaardigde belangen aangezien het onderhouden van relaties noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering.

2. Voerwaarts BV verwerkt ook persoonsgegevens, zoals inloggegevens, naam, aflever- en factuuradres en telefoonnummer, als klanten een webshop-account aanmaken. Dit account geeft klanten een overzicht van hun bestellingen. Aan de hand van de gegevens die – onder andere - via het webshop-account beschikbaar zijn gesteld, kan Voerwaarts BV klanten helpen met bijvoorbeeld vragen. Voerwaarts BV streeft naar optimalisatie van de dienstverlening baseert zich bij deze verwerking op gerechtvaardigd belang.

3. Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, verwerkt Voerwaarts BV persoonsgegevens van (potentiële) relaties, zoals adresgegevens en e-mailadres en uw bezoek aan onze website. Waar nodig worden persoonsgegevens in dit kader verwerkt op basis van toestemming. Voor direct marketing doeleinden worden persoonsgegevens van klanten verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang aangezien deze activiteiten worden gerekend tot de normale bedrijfsvoering van Voerwaarts BV.

4. Voor communicatiedoeleinden, zoals het verstrekken van informatie over producten en/of diensten via een nieuwsbrief, de website, sociale media of anderszins en het verstrekken van informatie met betrekking tot bijvoorbeeld events kunnen contactgegevens van klanten worden verwerkt. Voor het verstrekken van informatie via een nieuwsbrief wordt voorafgaande toestemming gevraagd.

5. Ten behoeve van de financiële administratie en interne controle worden bijvoorbeeld factuur- en betalingsgegevens verwerkt. Voerwaarts BV maakt gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer u via IDeal betaalt of een overboeking doet, worden de gegevens in onze administratie opgeslagen om de betaling aan uw order te koppelen. Verder wordt de bankrekening alleen gebruikt indien geld teruggestort dient te worden. Indien betaald wordt met, Bancontact (Mister Cash) worden de creditcardgegevens vanuit de beveiligde omgeving rechtstreeks naar TargetPay gestuurd. Zij voeren de creditcardbetalingen uit. Hierbij krijgt Voerwaarts BV de creditcardgegevens niet te zien. TargetPay geeft alleen aan of de betaling gelukt is. De grondslag van deze verwerking is uitvoering van een overeenkomst (bestelling).

6. Ter beveiliging van personen (zoals bezoekers en medewerkers), informatie, gebouwen en producten wordt bijvoorbeeld aan bezoekers van onze locatie gevraagd om naam en bedrijfsgegevens achter te laten. Persoonsgegevens worden in dit geval verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang dat Voerwaarts BV heeft
bij beveiliging.

Met wie kan Voerwaarts BV uw persoonsgegevens delen?

Voerwaarts BV zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. Voerwaarts BV kan in het kader van haar bedrijfsvoering derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, worden daarvoor de vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat in dit kader noodzakelijk is. Voerwaarts BV zal verder uw gegevens aan derden verstrekken in gevallen waarin zij daartoe verplicht is, zoals het doorgeven van mineralengegevens van uw bestellingen aan RVO of zoals door een gerechtelijk bevel, of als zij daarvoor voorafgaande toestemming heeft gekregen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Voerwaarts BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn, de redelijke
verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van Voerwaarts BV. Zodra de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Voerwaarts BV heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Voerwaarts BV heeft een informatiebeveiligingsbeleid en traint haar medewerkers op dit gebied. Daarnaast heeft Voerwaarts BV maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en digitale toegangsbeveiliging. Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht Indien u een eigen webshopaccount heeft bij één van de webshops van Voerwaarts BV dan heb u inzage in een groot deel van de over u verzamelde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen of verwijderen, bijvoorbeeld als het gaat om uw accountgegevens.
Als u inzage wenst met betrekking tot alle over u verzamelde persoonsgegevens dan kunt u een verzoek daartoe indienen via e-mail naar info @ voerwaarts . nl. Dit e-mailadres kunt u tevens gebruiken als u persoonsgegevens wilt laten corrigeren of verwijderen, als u bezwaar wilt maken tegen een verwerking of als u gebruik wilt maken van het recht op gegevensoverdracht.

Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Voerwaarts BV kunt u contact opnemen via Voerwaarts BV, Kapelweg 9, 7065AN Sinderen. Tel. 0315 - 230083, e-mail: info@voerwaarts.nl. Voorts heb u op grond van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving het recht om een klacht in te dienen bij een
toezichthoudende entiteit.

Wijzigingen

Het privacy statement van Voerwaarts BV kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vind u altijd op onze websites. Dit privacy statement is opgesteld op 24 mei 2018.

Gratis verzending in Nederland
Voor 13.00 uur besteld = Vandaag verzonden
Voer direct van de fabrikant